-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۴, پنجشنبه

از کلکسیون بیکاره های «ملی!» یکی کم شد

ارگ به کندک تجمع جنگ سالاران مغزی بدل شده است.اقلیت مفت خور مسلط بر ارگ، از هر پستو خانه و فراموش خانه در غرب، بیکاره ترین آدم ها را می آورد تا دستیار مطیع و بدون رقیب برای خودش باشد و به انحصار دولت و حکومت ادامه دهد. 
نمونه ها بسیار اند. از شینکی کروخیل تا هلینا ملکیار و مریم سلیمانخیل. 
هلینا ملکیار از برکت خانمی بیکاره تر از خودش به نام رولا غنی، و ادریس زمان، عز مقام سفارت در روم دریافت کرد. 
هیلینا ملکیار زن دوم کاپیتان جاهد است. زمانی جاهد در مساله انتقال حجاج به اتهام فساد بزرگ زندانی شد؛ هلینا ملکیار به هر در و دروازه کوبید تا او را آزاد کند. اول به چنگ اسدالله خالد افتاد و سپس قضیه سلسله دار شد... که داستانش بسی طولانی است و اندرین اجمال نگنجد.

در‌ همین جریان خانم ملکیار بیش از ۵ کارمند محلی را بدون پرداخت معاش و اطلاع نوشتاری یا (notice letter) بر خلاف قرارداد های شان بطور لفظی در هشت بجه شب از سفارت اخراج نمود و از بیان دلیل خودداری نمود. 

ایشان بعد از شروع کار، اوقات کاری سفارت را که طبق قوانین کار افغانستان از ۹ الی ۵ بود به ۹ الی ۲ تغییر داد؛ دلیلش این بود که ساختمان سفارت اقامت گاه سفیر است و نمی خواهد بعد از دو بجه بعد از ظهر کسی در آن جا حضور داشته باشد. سفیر از دیپلومات ها خواست اگر بعد از دو‌ بجه جلسه و‌ یا نشست رسمی دارند در یکی از کافی شاپ های شهر روم بروند. 

این خانم سالمند به نوشیدن و سگرت کشیدن در صحن سفارت علاقه وافر دارد و برای پسرش از پولی که منبع آن مشخص نیست، به مبلغ 20 هزار یورو شامل مکتب شده و موتر BMW که مربوط تشریفات سفارت میشود به طور مجزا به مکتب پسر سفیر توظیف گردیده و همه موتر ها بخشی از مالکیت شخصی سفیربود. هلینا امور سفارت را خیلی ساده و بی پیرایه از طریق استفاده از واتس آپ ( بدون تشریفات قانونی اداری) با رولا غنی و ادریس زمان به پیش می برد. 
او سفارت افغانستان را که حارس عزت و اعتبار ملی کشور باشد، به فساد خانه شخصی بدل کرده بود.