-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

به نظر می رسد که والی پنجشیر، درمفاهمه با ارگ از عبدالله حمایت تاکتیکی کرده و منتظر انکشاف حوادث است. مشارالیه، چشم به عبدالله و دل به غنی- امرالله دارد.