-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

مأمور کهنه کار عرب در دستگاه قضایی کشوریک منبع ارگان امنیتی کشور اطلاع می دهد که عربستان سعودی دادگاه عالی کشور را در دست خود دارد. عبدالمالک کامه وی از جمله مقامات عالیه در ستره محکمه از سالیان درازی به این سو مختص به سازمان اطلاعات عربستان کار می کند. خانواده و بسته گان کامه وی مفت و رایگان به عربستان و حج عمره سفر می کنند. وی از سفارت دولت ریاض درکابل تأمین مالی شده و ازین طریق عربستان بر تصمیمات بزرگ در افغانستان اثر گذار است. 
تشکیلات سری شکل گرفته دراطراف کامه وی در ستره محکمه، قوی و اجرایی است؛ حمایت از شبکه سازی مسلمیار رئیس سنا بخشی از مسوولیت های هسته اطلاعاتی عربستان در بالا ترین مقام قضایی افغانستان است. مسلمیار مرجع ارتباطی عمده با طالبان و داعش است و با استاد سیاف رابطه ای تنگاتنگ دارد. وی زمانی راننده موتر فلاینکوچ در لین جلال آباد – تورخم بود و دستی قوی و خطرناک او را از موتر رانی با ریاست مجلس سنا رسانیده است.
گزارش می گوید که کل نظام توان مقابله با این جریان مسلط بر حکومت را ندارد.