-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۸, دوشنبه

دنباله خبرحذف فرماندهان بومی شمالی از سوی ارگ:در شکردره، یک قرارگاه بزرگ افراد غیر مسوول از سوی ارگ تمویل می شود که سه صد تن آن زیر فرماندهی انوراوریاخیل و 1500 تن دیگر فرمان پذیر لطف الله نام می باشند.
تمرکز و اکمال این قوه که به طور منظم از سوی ارگ تأمین مالی شده و مایحتاج آنان سر موقع رفع می شود؛ ازمیان برداشتن سه قوماندان ( امان الله گذر، جنرال بابه جان و قوماندان جان احمد حقجو) است. درنظر است تا ادارۀ شمالی به طور کامل در اختیار قوماندان الماس که مکمل از شورای امنیت ملی اطاعت دارد؛ قرار گیرد.
درنقشه توطئه گران در ارگ قید شده است تا کمربند امنیتی به دور کابل را که از ناحیه شمالی بیشتر معروض به تهدید است؛ تکمیل گردد.