-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۶, سه‌شنبه

آیا می توان عزم الدین میرزایی را به مطالعه چند جلد کتاب تاریخ قانع ساخت؟


به نظر می رسد که امرالله صالح، ریکورد دانه پاشی یک تنش دایمی و استخوان شکن در پنجشیر را به نام خود ثبت می کند. عزم الدین میرزایی حالا از «تمرد» والی علیه اشرف غنی و«عدم مشروعیت» رسمی اش گپ می زند.

مصاحبه این آقا را شنیدم. پوره مدلل شده ام که وی خیلی به آیندۀ سعادتبار«شخصی» به شکل توهم آمیزی دلگرم ساخته شده است. من هیچ علاقه و امیدی به دکترعبدالله و کردارهای گذشته و آینده اش ندارم. او تندیس کامل یأس و زوال سیاسی ملی درافغانستان است؛ اما هرچه فکر کردم، چاره ای برای برگرداندن عزم الدین میرزایی برای پرهیز از پا گذاشتن روی ماینی که «سرکار» دم راهش کارگذاشته، به فکرم نرسید.
ترتیبی بدهید چند جلد کتاب تاریخ دراختیار وی قرار داده شود. مهم تر، مدبری پیدا شود که او را به خوانش کتاب ها وادار کند. دست کم اسبابی فراهم آید که مثل قارئین دم دستی عبدالرحمان خان، کسی کتاب را بغل گوشش بخواند و او فقط بشنود و زحمت مطالعه از سرش کم باشد.
این ها راه را به تسخیرپنجشیر از سوی ملیشه های پی پی اس و یا حزب تحریر آماده کرده اند.