-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۹, جمعه

تمام کشورهای خارجی از کلمه به کلمۀ متن توافق نامه طالبان و امریکا مطلع شده اند؛ در کره زمین تنها مردمی که از متن پیمان بی اطلاع است؛ مردم افغانستان است. این ها خیال می کنند که اوضاع را به نفع یک گروه در می آورند؛ فقط خیال می کنند؛ نه چیزی بیشتر.