-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۷, پنجشنبه

نفر و عوامل کشتن آمرستار با چهارعضو خانواده اش معلوم است. کی دستور داد؛ از کی دستور گرفت؛ عملیات مرگ تحت قوماندۀ چه کسی اجرا شد. اما داوود کلکانی یک رنگ درتلویزیون طلوع گفته روان است که در بارۀ حادثه به شدت کار روان است!