-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۳, شنبه

احتمال تکر و تصادم


گزارش اولیه مشعر است که امروز شنبه تیم ثبات و همگرایی برای ولایت پروان والی جدید انتخاب می کند.
علی رغم فعالیت های یاسین ضیاء و فضل الدین عیار و چندتن دیگر که میخواستند مانع این حرکت شوند، روز جمعه  سران پروان فیصله کردند که به روز شنبه  جشن پیروزی می گیرند و  والی پروان را معرفی میکنند.
در این میان  ریس شورای ولایتی پروان  تلاش دارد تا جلو این کار به هر قیمت ممکن گرفته شود حتی با کشت و خون.