-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۷, چهارشنبه

هند، به بلوچ های پاکستان در قندهار پایگاه درست کرده است


گزارشی وجود دارد که شبکه های هندی، به همکاری حکومت اشرف غنی، کاربالای بلوچ های ضد پاکستان را از طریق افغانستان سرعت داده است. هند، قدرتی تعیین کننده در تحولات امروزی افغانستان است و می تواند تمامی محاسبات منطقه درحوزه افغانستان را در گرو خود نگهدارد.
کنسولگری هند درکندهار مرکزعملیات درکویته است.
درگزارش آمده است که اسدالله خالد مسوول پیشبرد پروژه های عملیاتی هند درافغانستان است. او درزمان تصدی ولایت کندهار، خانواده اکبر بگتی را درقندهار مخفی کرده و با پول هند ده هزار میل سلاح روسی از شمال افغانستان خریداری و در اختیار بلوچ های کویته قرار داد. رفت وبرگشت های هوایی خانواده بگتی ها ازطریق وزارت اقوام وقبایل جاری است و صدها تن از جوانان آنسوی مرز دیورند شامل بورسیه افغانستان شده اند.
سران پشتون های پاکستان به کمک افغانستان به طور منظم به هند سفر می کنند و با پول های فراوان به منطقه برگردانده می شوند. مراکز آی اس آی در افغانستان همه این پویایی ها را تحت نظر دارند. جالب این جاست که سران قبایل، پول را از هند گرفته و گزارش های کار خویش را دو باره به آی اس آی ارائه می نمایند.
با درنظرداشت این کنش ها وواکنش ها، پاکستان به همکاری با دولت کابل برای ایجاد نظم امنیتی باورمند نیست. امریکایی ها تا حدودی پذیرفته اند که پاکستان درسیاست افغانستان نقشی داشته باشد.