-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۷, پنجشنبه

بکشید، نابود کنید!


این ترورها تاوان سختی درقبال دارد.
اینه دولت قانون. حالا همه کسانی که به خوشحال کمپاین می کردند، خاموش اند. 
بی بی سی به نقل از یک عضو کمیته تحقیق در بارۀ حمله بر خانه نظام قیصاری و کشتن هفت تن بی گناه گفته است که فقط خوشحال سادات، معاون پیشین ارشد امنیتی وزارت داخله، در پیامی که از طریق واتساپ به فرمانده پلیس بلخ فرستاده بود، دستور داده "ایشان(قیصاری) را شما نابود کنید و قضیه ایشان را یک طرفه کنید."
پس جنگ سالاری، یاغی گری و ریشخند زدن به قوانین چه تعریفی دارد؟