-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۶, چهارشنبه

ملامنان نیازی: مذاکره‌کنندگان قطر نمایندگان پاکستان اند؛ نه نماینده‌ی طالبان افغانستان

علی شیر «شهیر»، روزنامه صبح کابل
ملا منان نیازی درغرب افغانستان در قرب مرزها با ایران آرگاه و بارگاه زده است. 

ملامنان نیازی سر دسته یک بخش دیگری از طالبان می گوید: ما بیشتر از 30 هزار نظامی در سراسر افغانستان داریم؛ این حرف ما را شما زمانی درک می‌کنید که ویدیوکلیپ‌های ما را ببینید که ما در چقدر از روستاها و قریه‌های افغانستان نفوذ داریم. ما از فاریاب شروع تا هلمند، یعنی در هفت ولایت بیشتر از 30 هزار نفر مسلح بالقوه داریم. امروز اگر کمک‌های مردم با ما بیشتر شود، ما به هیچ کشور دیگری وابستگی نداریم. امروز من در داخل کوه نشسته‌ام؛ اما همین لحظه عملیات ما در ولایت‌های غور، نیمروز، فراه و بادغیس جریان دارد. سلاح ما همان سلاح متداولی است که در نظام طالب و در همین 18 سال از آن کار گرفته ایم. این سلاح‌ها هاوان، راکت، 82 و پیکاهای مختلف است که ما در داخل مناطق استفاده می‌کنیم. ما به همان اندازه که 30 هزار نیروی جنگی داریم؛ چندین برابر آن سلاح در اختیار داریم.
به نظر می رسد که این جریان تروریستی تحت مدیریت خود امریکا، یا هند و ایران و حتی تیم دولت ساز باشد.