-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۳۰, چهارشنبه

دهن کجی از نوع سلطان زوی!

جماعتی که قریب به بیست سال، به مفاخر تاریخی و اجتماعی خود پشت کرده؛ گروهی که حافظۀ خود را در سریع ترین زمان ممکن از نصوص شریفانه «مقاومت» و عدالت طلبی تخلیه کرده، آیا از طریق صرفاً شعار واکنشی می تواند به حداقل اقتدار گذشته اش دست یابد؟
حضرت آدم میوه ممنوعه را دندان زد و دهان شیرین کرد و از جایگاه علیا به حضیض جان کنی دایم فروافتاد؛ این ها به جیفه های فساد و فراموشی دو دستی چسپیدند و حال و روز شان به این جا کشید. سرگشته گی و بی خطری شان تا بدان جا رسیده است که مثلاً گدی پران آزاد شده ای مانند داوود سلطان زوی آن داوطلب قدیمی خدمت به آی اس آی به سوی شان دهن کجی می کند که «بلند منزل!» دارند. چون این نحلۀ خام طمع، بلند منزل دارند؛ اگرگروهی تاریخ انتخابات و مردم سالاری را به گند بکشد؛ زوربگویند و بیت المال را با شاخی باد کنند؛ از جا نباید تکان بخورند که بلند منزل دارند!
سرنوشت این ها را این چنین از سکوی حرمت و عزت به زیرانداخته است.