-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

این بچه های افغانستان چقدر مستعد و چه عجیب همه چیز را در ذهن خود سرهم می کنند!

اشاره: این فهرست پردازی نشانگر آن است که مردم تا چه حدی از حکومت ها و حاکمان لاش، بی سواد، مزدور وبی فرهنگ خشمگین و بیزار اند.
فوري

طی یک فرمان جداگانه محترم محمد حکیم تورسن به عنوان فرد برنده کابینه خویش را اعلان کرد.

١- دل آغای ترسو ، وزیر دفاع ملی
٢- انور قرچه ، وزیر داخله
٣- سیداحمد جارچی ، رئیس امنیت ملی
٤- فضل احمد کیسه مال، وزیر خارجه
٥- شیرمامد دزد، وزیر مالیه
٦- حیدر مکتب گریز، وزیر معارف
٧- حسن مردنی، وزیر شهدا و معلولین
٨، ماما قدوس تبنگی، وزیر تجارت
٩، شمس الله ویرنگکار ، وزیر آب و برق
١٠- مرزای کرینکار ، وزیر فواید عامه
١١- تمیم پودری ، وزیر مواد مخدر
١٢- اکرم تنبل، وزیر شهر سازی ومسکن
١٣- جمعه خان قشلاقی، وزیر انکشاف و دهات
١٤- فوزیه جنگره ، وزیر امور زنان
١٥- کاکا گل بیخار ، وزیر سرحدات و قبایل
١٦- ملنگ نافگیر، وزیر صحت عامه
١٧- هاشم گنس ، وزیر تحصیلات عالی
١٨- بسم الله سگباز، وزیر زراعت ومالداری
١٩- فاروق مسکال ، وزیر مخابرات
٢٠- قندآغای فیته فروش، وزیر اطلاعات و فرهنگ
٢١- ملا تور گل منکر وزیر حج و او قاف
٢٢- اختر قبر کن، وزیر معادن و پطرولیم
٢٣- ولید کوچه گشت ، وزیر امور جوانان
٢٤- قدیر گادی وان، وزیر ترانسپورت
٢٥- صوفی رسول کلانکار ، وزیر امور پارلمانی
٢٦- سخی پوقانه ، وزیر هوانوردی و توریزم
٢٧- رشید مردار خور ، ریس شاروال