-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۶, شنبه

فوری؛ پایگاه شبکه حقانی در قلب شهر کابل


به حوالۀ گزارش امنیتی، شبکه حقانی و آی اس آی در جادۀ کلوله پشته، کنار مهمانسرای سابق ملل متحد پایگاه عملیاتی ساخته اند. پایگاه در داخل فروشگاه و جوس فروشی ( تهذیب) فعالیت دارد. این فروشگاه مشابه به رستورانت درمقابل دفترتکت فروشی پاکستان و همچنان مقابل تعمیر سنترال الکترونیک مارکیت موقعیت دارد. شبکه مستقر در جوس فروشی تهذیب، مختص روی تأسیسات خارجی ها کار می کند.
شبکه مذکور خیلی با امکانات مساعد، بدون تحریک شک و شبهه و قوی عمل می کند. درداخل فروشگاه تهذیب اتاق های ملاقات وجود دارد  وجلسات ودیدارهای مخفی اعضای حقانی و نفرات آی اس آی که تازه از پاکستان به کابل اعزام می شوند، به طور منظم برگزار می شود. افراد مشکوک تازه رسیده از پاکستان به بهانۀ نوشیدن جوس داخل فروشگاه و محموله ها و پیام های خود را به افراد ارتباطی خویش تحویل داده و هدایات می گیرند.
گزارشنامه افغانستان بارها از نفوذ شبکه حقانی دراداره امنیت ملی افغانستان خبرداده اما هیچ اقدامی درجهت رفع خطر دیده نشده و اوضاع بدتر هم شده است. شبکه پاکستان تحت نظر یک گروه خاص به محوریت اجمل عابدی بربخشی بزرگی از امنیت مسلط است. اشرف غنی به وسیله همین مفرزه رسمی، آمرستار و اعضای خانواده اش را از زنده گی ساقط کرد.