-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

هیچ نشانه ای از اصلاحات سیاسی در کار نیست

توافق با طالبان زمان گیرشده و دربی راهۀ ابهام رفته است. پس، کار خلیلزاد اکنون کار روی تشکیل یک دولت جدید خواهد بود. به نظر می رسد که دکترغنی در قدرت ابقا شود. راه دیگری نیست. دکترعبدالله اگر بیست میلیون رأی هم بیاورد، موقعیتش چیزی بیشتر از یک شریک الحاقی قدرت نخواهد بود. در مدت کار غنی، یک جانبه سازی قدرت خطر بزرگ تا سرحد تنش دایمی در سطح داخلی را چاق کرده است.