-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۳۰, چهارشنبه

اعلام آماده باش جنرال دوستم در شبرغان

جنرال دوستم درهمایشی درشبرغان خطاب به داوود سلطان زوی گفت که تو و رئیست ( غنی) با یک بکس به افغانستان آمده و با یک بکس دوباره می روید؛ اما میلیون ها نفر تحت فرمان خود داریم. ناتو و امریکا درکنار کسانی قرار دارد که مردم را با خود دارند. روزگذشته سلطان زوی گفته بود که ناتو و قوای امریکایی، اجازه تحرکات به تیم ثبات و همگرایی و جنرال دوستم را نخواهد داد. 
سلطان زوی یکی از پیلوتان دورۀ کارمل - نجیب بود که بعد از تحویل دهی یک فروند طیاره به آی اس آی عازم امریکا شد و ده های سال بعد به افغانستان آمده است.
جنرال این قول تاریخی را با صراحت اعلام کرد که « حق داده نمی شود؛ گرفته نمی شود». وی خواستار سپردن اعضای کمیسیون های انتخابات « به پنجه قانون» شد. دوستم به غنی انتباه داد که دورانی که یک عسکر با یک کمربند، یک قریه را پیش می انداخت سپری شده است. اکنون یک قول اردو نیز قادر به پیش رانش یک قریه نیست.
دوستم از عبدالله خواست که بی درنگ به انتصاب والی ها اقدام کند. دوستم فرمان آماده باش به مردم داد و اعلام کرد که از تبلیغات سلطانزوی وار هراسی به دل راه ندهند.