-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۷, چهارشنبه

سخنان سرچپه ترمپ در دهلی

اشاره: کمرداعش ازضربات هوایی روسیه و قوای پیادۀ ایران وحزب الله و بشاراسد شکسته شد. اما ترمپ می گوید داعش را ما از نفس انداختیم و حالا نوبت روسیه و ایران است که سهم خود را ادا کنند!

به حواله نشریه نیوزویک، ترمپ دریک کنفرانس خبری در دهلی گفت که امریکا اکنون درنظر دارد که بار جنگ علیه داعش به دوش روسیه، ایران، عراق و سوریه بیاندازد و خودش بر منابع نفتی نظارت داشته باشد.
ترمپ ادعا کرد که هیچ کسی درمبارزه با داعش در خاورمیانه، به اندازه وی کار نکرده است. درعین زمان باید روسیه هم درین مبارزه سهم بگیرد. وی اظهار داشت که ایرانی ها از داعش متنفر اند وباید علیه آن مقابله کنند.