-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۷, یکشنبه


تصفیه و بیرون اندازی افسران پنجشیری از کابل به نقاط دور دست ادامه دارد. در خبری که پیوست به این اسناد مواصلت ورزیده گفته شده که حذف و پرتاب افسران پنجشیری با دخالت پر رنگ امرالله صالح در دست انجام است.