-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۶, سه‌شنبه

خطر مصادرۀ مقاومت برای عدالت درافغانستان برای یک دورۀ دیگر افزایش یافته است. از طریق توزیع پول، اجیرسازی و فشار دپلوماتیک خارجی، تمامی روند های مثبت درحال توقف است. یوناما علنی اعلام می کند که حفظ همه ارزش های به دست آمده در افغانستان وظیفه «افغان ها» است؛ به ما ربطی ندارد. اما اگر مقاومت به درستی مدیریت شود، تمامی محاسباتی که کمرافغانستان را برای یک دوره دیگر خم می کند؛ از بین می رود.