-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱, پنجشنبه

بن بست کنونی در مدیریت داخلی افغانستان، برآیندِ مذاکرات بی نتیجۀ قدرت های منطقه ای برسر سازوکار مصالحه و سازش با طالبان است. هم نظری در مورد آینده طالبان میان روسیه، ایران، هند، پاکستان، چین و حتی عربستان به وجود نیامده است. این وضعیت به ضرر امریکا است و ممکن است به برخورد های خشن بیانجامد. هیچ منطقی وجود ندارد که امریکا با طالبان ( که به خاطر آن ها حضور خود را در افغانستان توجیه می کند) به تفاهم پایدار برسد. بازی برسر طالب برجسته است.