-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۸, پنجشنبه

یک گزارش ترسناک

ویروس کرونا-سلاح کشتار جمعی- ساخت لابراتوار نظامی Biolab - level 4.
شواهد و مدارک جدید نشر شده توسط ژورنالیست ها و پژوهشگران بی‌طرف نشان می دهد که ویروس کرونا در اصل سلاح بیولوژیکی ساخته انسان بوده و در واقعت برای از هم پاشی پیشرفت شرق ایجاد شده است.
هدف اصلی این حمله ایجاد ترس و از بین بردن اقتصاد بلخصوص چین و ایران و کشور های دیگر منطقه است.
نظر به مدارک نشر شده توسط Fabio Giuseppe, ژورنالیست ایتالیایی، Yoichi Shimatsu ژورنالیست مشهور ژاپنی مقیم انکانگ، Jeff Brown نویسنده و کارشناس غربی در چین ، Prof. Francis Boyle متخصص سلاح‌های بیولوژیکی،  Prof Kevin Barrett و تیم پژوهشگران هندی ویروس کرونا اصلآ کدام میکروبی طبیعی نبوده بلکه ساخته انسان و تولید لابراتوارهای مخفی نظامی Biolab - level 4 است.
پژوهشگران انستیتوت تکنولوژی هند ساختمان ژنتیکی ویروس را تجزیه کردند و در آن چهار Amino Acids یا تیزاب های پروتئینی را یافتند که مشابهت با ویروس ایدز  AIDS دارد و معلوم می‌شود که قصدا داخل ویروس کرونا  جابجا شده است. نظر به این راپور این یک پدیده غیر طبیعی است و صرف با دستکاری انسان در لابراتوار صورت گرفته است تا ضرر رساندن ویروس را شدت بدهند.

به همین دلیل است که چین از دوا ضد ایدز برای تداوی کرونا ویروس کار میگیرد.
یکی از مهم ترین مدارک گفته prof. Francis Boyle متخصص درجه یک جهان در بخش سلاح‌های بیولوژیکی است، او می گوید که کرونا ویروس یک سلاح بیولوژیکی  بوده و در  لابراتوار  دستکاری شده است.

مدرک مهم دیگر مقالات Robert Steele  کارمند سابق سی آی ای است که چندین نشریه در این مورد کرده است.

نظر به این راپور ها ویروس کرونا توسط پهپاد های خیلی کوچک یا  Nano - Drones در مناطق مختلف توسط نیروهای استخباراتی غربی پاشان شده است.

هدف دومی بعد از چین ایران است و نظر به ژورنالیست ایتالیایی آنها ویروس را در قدم اول به شهر قم ایران منتشر کردند.
کمپنی های بزرگ غربی بعدأ فروش واکسن را علان می‌کنند و میلیارد ها دالر از فروش آن حاصل خواهد کرد. یعنی هم بیماری و هم واکسن را یک منبع می‌سازد و جهان را چور می‌کنند. 

تا حال یک هزار دکتور در چین مبتلا به ویروس شده است.
صفحه انترنتی قوای نظامی چین در مقاله می‌نویسد که ملت چین تحت حمله سلاح بیولوژیکی قرار گرفته است و اردو چین در حالت آماده باش قرار دارد.

البته باید گفت که این ویروس یک سلاح ژنتیکی هم است که در قدم اول نژاد های آسیا را از بین می برد. یعنی این خاصیت ویروس قصدا دست کاری شده تا نژاد مورد هدف را بیمار و از بین ببرد.

ولی باید متذكر شد که خطر ویروس کرونا آنقدر نیست که در رسانه ها گفته می شود. خطر اصلا برای اشخاص که بیماری های قلبی، گرده و شش دارند بیشتر است و همچنان برای اشخاص که سن شان ذیاد است. خطر مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس % 2 است یعنی اگر صد نفر مبتلا به این ویروس شود دو نفر جان خود را از دست می دهد. 
مثلآ ریزش و آنفلوآنزا سالانه به مراتب بیشتر انسان ها را از بین می‌برد، سالانه بیش از 650000 نفر در جهان از بیماری سرما خوردگی و آنفلوآنزای از بین می رود و تقریبا 5 تا 10 میلیون انسان به آن مبتلا می شود که این رقم خیلی خیلی بیشتر از کرونا ویروس است. 
رسانه ها خطر کرونا ویروس را به مراتب بیشتر می‌سازند چون جنگ رسانه ای علان کرده اند تا وحشت و هرج و مرج را بی اندازند.‌                                                                کاپی