-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

حالا از پایتخت امام زمان فرار می کنند!

قم را به زودی قرنطینه اعلام خواهند کرد و اگر تاکنون نشده به دلیل عدم تفاهم با برخی روحانیون در این شهر و همچنین انتظار برگزاری انتخابات بود. از روز گذشته برخی روحانیون را به تهران منتقل کرده اند و دستور اکید داده شده تا از دستگاه "اکمو" در بیمارستانهای مخصوص استفاده نشود و ذخیره شود. از این دستگاه معمولا در جراحی های قلب استفاده می شود و جایگزین ریه و دستگاه تنفسی می شود. تعداد کمی از این دستگاه در ایران وجود دارد و به همین دلیل از روز گذشته و با پیش بینی ابتلای مقامات بالا و روحانیون حکومتی دستور داده شده تا اطلاع ثانوی از این دستگاه استفاده نشود مگر برای مقامات و با دستور شورای عالی امنیت ملی! فعلا بیمارستان بقیه الله سپاه را برای مقامات و روحانیون حکومتی در صورت  ابتدا به "کرونا" آماده کرده اند.