-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۰, یکشنبه

ایران، هند و امریکا در رابطه به برخورد با طالبان نزدیک شده اند. حمله یک تفنگدار مرموز برای کشتن هشت نظامی امریکایی یک رویداد مشکوک و طراحی شده معلوم می شود.