-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

این آقا از زیر چکک، زیر ناوه رفته... توجه کنید!

رییس شورای ولایتی بغلان خطاب به عبدالله :

خطاب به داکتر صاحب عبدالله، نازپروردهِ موج سوار!


مردم سربلند وبا احساس و غیور بغلان با درک اوضاع و شرایط تاریخی ،سیاسی ، اجتماعی و باور و عقیده به مردم سالاری و دموکراسی حق خود میدانند تا نسبت به سرنوشت خویش و آینده شان تصمیم بگیرند و آگاهانه در این راستا قدم بردارند،در فضای دموکراسی و آزادی بیان حق انتخاب ورای با مردم است، بناً کسی نمی تواند با فریب ونیرنگ و ابزار ساختن ارزشها خواست های فردی وشخصی اش را بالای مردم برای بارچندم تحمیل کند و اراده جمعی مردم را به تمسخر بگیرد.جناب داکتر عبدالله را مردم بغلان سالهاست حمایت بی دریغ کردند ودو دَوره برایش رای دادند که پاس و ارزش رای مردم بغلان را ندانست وآن را با کمال تاسف به سخره گرفت. 
داکتر عبدالله در پنج سال گذشته کوچکترین کاری که برای مردم بغلان مفید ودر خور ارزش باشد انجام نداد، مردم از وی حمایت کردند، کمپاین کردند، رای دادند و ریسک کردند تا این آقا بر مسند قدرت تکیه بزند و شاید ادای دین ومسولیت بکند؛ با تاسف که ناکارگی وضعیف مدیریت ولمپنی جناب باعث شد که بغلان در چند قدمی سقوط قرار بگیرد و ما ده ها شهید و قربانی بدهیم. داکتر عبدالله بابت حمایت های مردم بغلان سال های سال بدهکار و مدیون خواهد بود، بناً دیگر حق ندارد برای رسیدن به امیال و علایق شخصی اش از مردم و شخصیت های ما استفاده ابزاری کند و مردمِ با هم برادر بغلان را متفرق وازهم گسسته بسازد.
زمان بازی با تصاویر قهرمان ملی وسایر ارزش ها سپری شده ، سپر قرار دادن ارزشهای جهاد و مقاومت درتوجیه منافع فردی برای مردم کاملن آشکار شده؛ مردم دیگر فریب نمی خورند وبا آگاهی وخردجمعی تصمیم می گیرند. ما نماینده ارشد و با درایت ویار و یاور قهرمان ملی مردی با تدبیر وبا درایت محترم امرالله صالح را منحیث معاون نخست در ساختار دولت کنونی داریم و توانایی و ظرفیت وفهم آن را دارد تا از ارزشهای تاریخی ما که همانا خط مشی قهرمان ملی است صیانت و حفاظت کند.بازی با آبروی مردم بس است وقتی شعبده بازی ختم شده و مردم عقلانی و خردمندانه تصمیم گرفته اند واز رای شان با تمام قوت آماده دفاع اند.