-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

معلوم می شود که کمیسیون شکایات رسانه ای، خبر منتشره در گزارشنامه افغانستان را درست به خوانش نگرفته است.