-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۶, سه‌شنبه

حدود واندازۀ جیرۀ سیاسی برای عطا نور تعیین شده است

گزارشنامه افغانستان: پیوست به خبرقبلی درباره مذاکره عطانور و پسران با اشرف غنی، اطلاع تازه می گوید که علاوه بر حکم مقرری خالد نور به معاونت امنیت ملی، یک بسته چند میلیون دالری نیز در اختیار عطا قرار داده شده است
همچنان از فرهاد عظیمی خواسته شده تا سفارت را در قزاقستان رها کرده به کابل بر گردد. چون برای وی یک پست بلند دولتی در نظر گرفته شده است.