-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۹, شنبه

تازه ترین غرش دکتاتور: چرا زمری پیمان گرفتار نشده؟

  به رؤیت گزارش مؤثق واصله، اشرف غنی دستور اکید داده تا تمام دارایی های منقول و غیر منقول جنرال زمری پیکان مصادره گردد. این جاست که دکتاتور کم شیمه خود در مسند دادگاه، سارنوالی وقانون جلوس کرده است.

آمریت عمومی تعقیب هدایات شورای امنیت ملی حکم صریح غنی را به ارگان های مربوطه ارجاع داده است؛ بدین شرح:
به مرکز سوق و ادارۀ ملی استراتیژیک
جلالت مأب رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان پس از مطالعه گزارش امنیتی 24 ساعته مورخ 10/11/1398 مرکزملی توحید، طی هدایت شماره 2746 مورخ 12/11/1398 خویش چنین فرمودند:
چرا زمری پیمان گرفتار نشده؟ به جرایم سنگین، لوی سارنوالی و تمام قوای امنیتی هدایت صریح داده می شود که وی را گرفتار و محکمه نمایند. بی کفایتی هم حد دارد.
امضای رفیع فاضل، رئیس عمومی دفترمقام مشاوریت امنیت ملی، ج،ا، افغانستان
غرش مکتوبی دکترغنی درحالی به گوش می رسد که جنرال خوشحال سعادت و جنرال احمدزی، بدون اعتنا به ادارۀ جرایم سنگین، لوی سارنوالی ومراجع قضایی هفت نفر را درخانه قیصاری قتل نفس کرده اند؛ اجمل عابدی و مصطفی معاون شهری امنیت، آمرستار را همراه با خانواده اش معدوم کرده اند؛ اخترلچک بیدادگاه صحرایی درست کرده؛ رئیس شورای ولایتی هرات، آن جنگ سالارمحلی، درنقش قایم مقام دکتاتورکابل عمل می کند؛ ملاتره، فاروق وردک، عمرزاخیل وال و اکلیل حکیمی آن شاه دزد مؤدب سرگرم سواری دادن بر مردم و منافع افغانستان اند. هرچند زمری پیکان هم درخدمت چندان صفتی ندارد و خادم سینه چاک فسادکاران سیاسی است؛ اما کج نشستن و راست گفتن از وجایب اطلاع رسانی است.