-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۰, یکشنبه

استاد محقق دراعلامیه ای گفته است که پسرش باقرمحقق به وسیله حسین- برادرش- در حالتی که درخواب صبحگاهی بوده، هدف رگبار قرار گرفته است.