-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۹, جمعه

یعنی چی؟

خبرتازه :
نظام الدین قیصاری ، بدون هیچ اطلاع قبلی و هماهنگی با جنرال دوستم ، شبرغان را ترک کرد و با استفاده از چند تانک هاموی به سوی مزارشریف رهسپارشد .
(سرداش)