-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۶, چهارشنبه

حمید خراسانی به مظاهره چیان امروز: حرکت معقول و نتیجه بخش از خود نشان دهید.عبدالحمید خراسانی در تازه ترین پیام نسبتاْ نا منظم خویش در ارتباط به تظاهرات احتمالی روز چهارشنبه در پنجشیر، مردم را به مشارکت گسترده در نمایش اعتراضی تشویق کرده است. قراراست یک نمایش اعتراضی مسالمت آمیز به هدف دادخواهی از حق حمید خراسانی در پنجشیر راه اندازی شود. معلوم نیست که سازماندهی تظاهرات به چه ترتیب است؛ اما وی مظاهره چیان را به «حرکت معقول و نتیجه بخش» فراخوانده است. 
او برخی حلقات و افراد را متهم کرده است که از روی «عقده های شخصی و برخورد های سلیقه ای» او را به طور ظالمان « به اسارت» گرفته اند. 
خراسانی ضمن محکوم کردن «حکم ناعادلانه» در مورد وی، گفته است که برخی حلقات توان نابودی ما را در سر می پرورانند.