-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۹, جمعه


محفل سیاسی تحت رهبری اشرف غنی در مذاکرات دوحه، هیچ حضور و نقشی نخواهد داشت. طالبان حاضر به دیدار و گفت و گو با هیأت ارگ نمی باشد. خونتای ارگ که به هزار فریبکاری خودش را تا این جا رسانده، به خط پایان خود بسیار نزدیک شده است.