-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۴, دوشنبه

جرم سازی امنیت ملی علیه جوانان پنجشیری

امنیت ملی برای این جوانان پنجشیری پرونده ای دروغین ترتیب داده و با این جرم سازی پلان دارد ذریعۀ دادستانی کل و دادگاه آنان را به سالیان طویل حبس محکوم کند:
۱ احمد ذکی ولد احمد ظاهر 
۲ نوید مشهور به مومن ولد داد غلام  
۳ حسب اله ولد صفی اله  
۴ فیض الدین ولد کمال خان  
۵ جاوید ولد ولی محمد  
۶ عبدالوهاب ولد حسن المآب  
۷ جواد ولد عادل شاه  
۸ رضا شاه ولد عادل شاه  
۹عبدالمصور مشهور به پهلوان ولد غلام حضرت  
۱۰ نصرالدین ولد نازنین  
۱۱ محمد خالد ولد لطف الرحمن 
۱۲ امین ولد سلطان 

لوی سارنوالی پرونده ها را واپس به امنیت ملی ارجاع داده و گفته است که در مورد این افراد هیچ سند جرمی وجود ندارد.
پرونده ها ذریعه مکتوب  ۷۰۸۷ بر ۳۰ / ۱۰ / ۹۸  به دادگاه فرستاده شده بود ولی قاضی برای اثبات جرم، سند طلب کرده و امنیت ملی از ارائه سند عاجز آمده است. این درحالی است که ارگ همه روزه، افراد داعش، طالب و نفرات شبکه حقانی را تیمار داری و آزاد می کند.