-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۳, شنبه

اهانت سفیر اشرف غنی به رئیس ولسی جرگه


میررحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه اخیراً به مسکو سفر داشت و با رئیس دومای روسیه دیدارهایی داشت.  اما درمیدان هوایی مسکو، همه مسوولان رسمی روسیه حاضر بودند؛ اما از سفیر افغانستان ( وابسته به خونتای ارگ) بسیار ناوقت رسید. بدین ترتیب، به حساب خود شان نسبت به رئیس پارلمان افغانستان نوعی برخورد حقیرانه از خود نشان دادند. رحمانی درواکنش به رفتار سفیر، در همه جلسات او را به حضور خود نپذیرفت.