-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۷, چهارشنبه

احتمال ابطال نتیجه انتخابات


گزارش می رسد که اشرف غنی طرح کرزی را در مورد ماندن در یک دوره انتقالی پذیرفته است تا درین مدت روی تشکیل اداره ائتلافی با طالبان زمینه سازی گردد. اما طالبان قطعاً درهیچ دولتی با غنی کنار نخواهند آمد.

این گزارش تا هنوز تایید نشده است.
با توجه به پیشنهاد کرزی، قرار است اشرف غنی مساله را به ستره محکمه ارجاع دهد؛ متعاقب آن وظیفه ستره محکمه، ابطال نتیجه انتخابات است و به این ترتیب دولت وحدت ملی ( این بار شاید به یک نام دیگر مانند دولت فراگیر یا دولت مشارکتی) تداوم پیدا می کند.
به این ترتیب احتمال امضای یک سازشنامه دیگر موجود است که موعد آن دو سال باشد. درین دوسال گفت وگو های بین الافغانی انجام خواهد گرفت.