-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۸, دوشنبه

پلان حذف سه فرمانده ضد طالبان در آستانه تطبیق است

اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که پلان یک طرفه سازی امور «شمالی» درحال اجرایی شدن است. براساس طرح آماده شده در ارگ، نام سه تن از فرماندهان سرشناس هریک امان الله گذر، فرمانده جنرال بابه جان از بگرام و جان احمد حقجو در پروان درصدر فهرست حذفیات قرار دارد. 
هدف اساسی، مقابله به موقع و مؤثر با خیزش های مسلحانه ( پس از اعلام دور دوم ریاست جمهوری دکترغنی) است. به نظرمی رسد که متحدان بین المللی با این برنامه سرسازگاری نشان داده اند.