-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲, جمعه

اختلاف مراجع دپلوماتیک در حمایت از اشرف غنی

مراکز دپلوماتیک خارجی درکابل، درقبال اوضاع پیش آمده، به تردید و بلاتکلیفی افتاده اند. اکنون متوجه شده اند که حمایت پیش از وقت از اشرف غنی، اوضاع را بیشتر وخیم می سازد. امریکا همچنان از فیصله یک جانبه کمیسیون برای ابقای اشرف غنی ابراز حمایت نکرده است. ابزار حمایت کویت و امارات یک شانزده پول هم ارزش ندارد. حرکت مردم، دقت و سنجش و تحلیل درست از اوضاع، تعیین کننده است.