-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۰, شنبه

تهدید ساده لوحانه اردوغان به آدرس رهبران هند

اردوغان قدرت سبوتاژی خاموش هندی را نمی تواند درک کند؛ ورنه، بند دهان خود را از آدرس سلسله عثمانی ایلا نمی داد. قدرت مالی و عملیاتی هند در دنیا، از تصور بالاست. اگر هیچ کاری نکند؛ تنها پی، کا، کا حزب کارگران کردستان ترکیه را به جای پاشا ها و افندی ها بیاندازد؛ دنیا بر سر ترکیه فرو می ریزد.