-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

پرداخت 100 هزار دالر به تلویزیون طلوع

فقط برای این که در زیرنویس خویش بنویسد: دولت خود خواندۀ دکترعبدالله

به روایت گزارش سری ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، ارگ ریاست جمهوری مبلغ یک صد هزار دالر دراختیار تلویزیون طلوع قرار داده است تا در زیرنویس شبکه خبری خویش « دولت خود خواندۀ دکترعبدالله» بنویسد. تلاش های ارگ به هدف گسترش پروپاگند علیه رقیبان سیاسی با مصرف گزاف پول درجریان است. درخبرآمده است که پول های هزینه شده برای تبلیغات سیاه از حساب مالیات شبکه های تلفن و انترنت برداشت می شود.