-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۸, یکشنبه

شاید 12 ساعت قبل از 2 تحلیف، حادثه ای اتفاق بیفتد

خلیلزاد و سیاف، تریلردراز تیم ارگ را نتوانست توقف دهد. حالا دو تحلیف، کنار هم؛ دو جبهه، رویاروی همدیگرایستاده اند؛ وضیعتی بی نظیر درتاریخ افغانستان. دیگرسازوکاری حتی لفظی به نام حاکمیت واحد سیاسی وجود ندارد. حال پرسش مطرح این است: آیا امریکا دربرابر فشارهای طالب و ثبات و همگرایی، به دفاع از تیم دولت ساز می ایستد؟ یا نقشه طوری است که طالب و تیم همگرایی، تیم ارگ را از میان بر می دارند؟
راه حل معکوس درتصور نمی آید...مگر مایک پمپئو به سوی افغانستان پرواز کرده است.