-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

مقاومت عادلانه، معجزه است؛ 19 سال این معجزه را به پول معاوضه کرده بودند

مجیب الرحمان خلوتی
خلیلزاد خطاب به داکترعبدالله گفته ما با اشرف غنی صحبت کردیم و او گفته (40) فیصد کابینه را به تیم ثبات میدهد. قبل از این که داکترعبدالله حرفی بگوید، صلاح‌الدین "ربانی" رهبر جمیعت اسلامی افغانستان گفته که (90) فیصد کابینه را هم وعده کند اجازه نمی دهیم تقلب نهادینه ‌شود. 

صلاح الدین می گوید: آخرین حرف و خواست ما باطل شدن نتیجه تقلبی و لغو مراسم تحلیف غنی است و نتایج باید بر اساس آرای بایو متریک شده و بی اعتبار شدن آرا بعد از روز انتخابات باشد. خلیلزاد گفته شما خیلی تند می روید؛ اوضاع افغانستان بحرانی است و باید با خودگذری و بردباری نقش خود را ادا کنید. 

صلاح الدین گفته ما در سه انتخابات گذشته خودگذری کردیم؛ آسیاب اگر از پدر اشرف غنی هم باشد به نوبت است. این بار نوبت غنی است. خلیلزاد با او تند تر سخن گفته و او هم گفته اگر کسی به ما زور بگوید ما هم یاد داریم چه گونه در مقابل زورگویی بایستیم. خلیلزاد برای آخرین بار از عبدالله پرسیده نظر خودت چیست. عبدالله هم گفته ما هم با تیم خود فیصله کرده ایم که مصلحت اینست که دیگر مصلحت نکنیم و خلیلزاد هم بعد از شنیدن این حرف لوده شده وبا سفیر امریکا از سپیدار خارج شده است.