-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳, یکشنبه


خبر تازه بیان می دارد که به دستور شورای امنیت ملی به شمار 200 دستگاه آزمایش تب، به صورت مخفی به طالبان فرستاده شده است تا از شر کرونا درامان باشند.