-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۹, شنبه

حمله طالبان به کمک قوای 201 روسیه در بدخشانگزارش می رسد که طالبان بدخشانی به کمک پایگاه 201 روسیه مستقر در تاجکستان درعملیاتی مرگبار بالای منطقه خستک ولسوالی جرم ۱۷ تن از نیروهای دولتی را کشته و بیشتر از ۲۰ تن را اسیر گرفته اند. درگزارش آمده است که طالبان مجهز هم چنان تانک ها و عراده جات قوای دولتی را نیز تصرف کرده اند. 

آغاز طالب سازی در بدخشان در چند سال اخیر توسط زلمی مجددی به منظور استخراج غیرقانونی صورت گرفته بود که بعدها چند تن از وکلای دیگر بدخشان نیز به این کار مبادرت ورزیدند و افراد مسلح غیرمسئول شان را به خاطر استخراج معادن گماشتند و نام طالب را برآنان گذاشتند. شماری از سیاسیون نیز درین پروژه داخل هستند.

حالا طالبان بدخشانی به حیث دسته کاملاً مستقل طالبانی  به طور مستقیم از روس ها کمک دریافت میکنند و می جنگند.
مقامات  حکومتی و سیاسی بدخشان نیز هیچ گونه طرح و برنامه مقاومت ضد طالبانی در ولایت شان ندارند.