-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۵, پنجشنبه


روزنامه یوروشلیم پست می نویسد که سازشنامه اشتباه آمیز واشنگتن با طالبان در دوحه به تاریخ 29 فبروری، بیانگر ناکامی امریکا در توضیح مساله برای مردم عامه آن کشور است. نتیجه این گمراهی آن است که جمهوری خواهان و دموکرات ها به خاطر پوره کردن وعده های سیاسی شان، به اعلام آتش بس های یک جانبه روی آورده و این حالت نوعی فشار را بررأی دهنده های امریکایی تحمیل کرده است.