-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

700 اعدامی در بین طالبان آزاد شده وجود دارد


نیروهای مردمی دولت دکترعبدالله برای نبرد های تاریخی آماده باشند. 

معلومات ثقه در دست است که از جمع 5 هزار رزمندۀ طالبان که از میادین جنایت و کشتار به قیمت شهادت هزاران تن از جوانان اردو و پلیس و امنیت به چنگ افتاده و حالا آزاد می شوند؛ حدود 700 تن از آنان از سوی دادگاه حکومتی به اعدام محکوم شده بودند و هیچ کسی اجازۀ قصاص آنان را نداشت. 
حال سوال من از کسانی که «جمهوریت» گفته دهان خود را تا بیخ گوش های شان چاک می کردند؛ حق و ناحق خط سرخ می کشیدند؛ به نام قانون، قانون شکسته و ملیشه ها را آشکارا به کشتن هرکسی که دل شان میل می کرد؛ دیسانت می کردند؛ چرا صدای شان خاموش شده است؟ 
مثل این که، نام اصلی جمهوریت، همان غدرو دزدی، خط سرخ شان خط جیب، و قانون شان، همان فضاحتی بود که اکنون بوی آن دنیا را آگنده است. این 5 هزار به جبهات دو باره تنظیم می شوند؛ و به کشتار چه کسانی می آیند؟
امریکا خود را کنار کشید و به متحد تمویل کنندۀ طالبان تبدیل شد.

چه کسانی علیه میرغضبان بی رحم سینه سپر می کند؟ غنی؟ سلطان زوی؟ حوا نورستانی؟ خلیلزاد؟ یا برج عاج نشینان بی عاطفه ای که با شکم های سیر، مغز های بیمار و دماغ های مفلوج، شب و روز به چتکه پرانی علیه نیروهای ملی خود را مشغول کرده اند؟
تنها نیروی ضد طالب، همان اردوگاه بازمانده از مسعود بزرگ است. جنرال دوستم و اردوی ملی هزاره عامل بقای نظام درافغانستان اند؛ ورنه، می بینید که چی روان است...