-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳, یکشنبه

85 فرمانده زبدۀ طالب از بگرام رها شده اند


خبر واصله مشعر است که اشرف غنی برخلاف نقیض گویی های رسانه ای، ظرف 48 ساعت اخیر ( به روز جمعه) یعنی همزمان با قتل عام جوانان اردو در زابل، به تعداد 85 تن از فرماندهان دست اول و میرغضب طالبان را رها کرده و به مقامات دوحه تسلیم داده است. فهرست این فرماندهان که توسط آی، اس، آی و طالبان تنظیم شده بود، از طالبان به دکترخلیلزاد سپرده شده بود.
فرماندهان رها شده، درسالیان حبس خویش دربگرام، وسایل مجهزارتباطی را دراختیار داشته و ازهمان جا جبهات نبرد را رهبری می کردند. این 85 نفر در واقع ستون فقرات بدنۀ 5 هزار نفری طالبان است که باروبستره بسته و چشم انتظار باز کردن پنجره های خروجی زندان های بگرام و پلچرخی می باشند.