-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۶, جمعه

نخستین ضربه به تعهد طالب - امریکا

یورش مهاجمان مسلح بر اجتماع مردم در مصلای استاد مزاری کار چه کسانی است؟
مسوولیت این واقعه خواه ناخواه به گردن تیم دولت ساز می افتد؛ کسانی ادعا می کنند که درتأمین امنیت مراسم، به دستور ارگ، نیروهای ارگ قصداً غفلت و اهمال روا داشته یا برای برهم زدن دست آورد های خلیلزاد، با استفاده از کود 91 انتحاری ها به طور سازماندهی شده به مصلای مزاری هدایت شده اند. احتمال دیگر این است که خود طالبان به این حمله دست یازیده؛ با این محاسبه که ما مصالحه کرده ایم و به «کاهش خشونت» پای بند می باشم. به این ترتیب، انگشت مردم خود به خود به سوی غنی بالا خواهد رفت.
نگاه دیگر این است که کشورهای مخالف تعهد نامه امریکا با طالبان وارد عمل شده و با ارسال نخستین پیام، ممکن است قضیه را به نام داعش تمام کنند. خلاصه مطلب این است که آوردن طالب به کابل و سپردن ارگ به آن ها هرگز و هرگز محقق شدنی نیست.