-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۴, چهارشنبه

چرا نگاه نسبت به هند در افغانستان تغییر کرده؟

فضل احمد معنوی
با يك سوء تفاهم ناتعريف شده قريب به ۳۰سال در مخالفت و تنش با كشور همسايه مان(پاكستان)بوديم. ما پاكستان را به دخالت وحمايت از شورشيان؛ و آن ها ما را به نزديكی بیش از حد با هند متهم کردند.با موقف گيری یک جانبه هند در قضیه انتخابات ابهامات زیادی روشن شد. امید وضعیت پیش آمده به صلح کمک کند.

اشاره: علت حمایت پیش دستانۀ هند در تنش های انتخاباتی از اشرف غنی شاید درین بود که اطلاعات هند کشف کرده بود که همه گروه های جهادی به ویژه گروه ثبات و همگرایی با سیاست های پاکستان همسو شده اند.