-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۶, دوشنبه

عمرداوود زی منزوی شده است

جانفشانی ها و رأی خریدن های داوود زی به اشرف غنی فراموش شده است. عمر داوودزی که می خواست کاندیدای ریاست جمهوری شود؛ ولی با نشان دادن باغ های سرخ و سبز از طرف غنی ودادن وعدۀ مشاوریت شورای امنیت به او،  از نامزدی منصرف و رئیس کمپاین تیم دولت ساز شد.
پس از اعلان نتایج انتخابات حمدالله محب و فضلی  دست به هم داده و به غنی تفهیم کرده اند که مسوولیت حضور کمرنگ مشارکت مردم در انتخابات و حمایت کمتر از تیم دولت ساز به گردن داوودزی است. نظریۀ فضلی و محب این است که عمرداوودزی نخواست غنی آرای بیشتر اخذ کند تا کشور به طرف بحران برود.
محاسبۀ داووزی این بود که درآن صورت زمینه برای تیم قبلی داوودزی ( حامدکرزی) فراهم خواهد شد.  
گزارش بیان می دارد که تماس های غنی و داوودزی مطلق قطع شده و در روز تحلیف غنی نیز جای داوودزی را در صف پنجم تعیین کرده بودند. به شمول غنی، هیچ کسی از عمرداوود زی نام نگرفت که تا اندازه ای عرق ریخته و چقدر رأی خریده بود!