-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۱, یکشنبه

پل های عقبی امرالله - عطانور شکسته شده


عطا نور تا یک هفته پیش سرکوب قاطعانه تیم ثبات و همگرایی را تحت نام اغتشاشگران و شورشیان موعظه می کرد. کمر را شخ کرده به مزار رفته بود که مخالفین و قانون شکنان را قلع وقمع کند. بعد از توافق امریکا – طالب، ناگه متوجه شده است که خونتای ارگ از دو سو – طالب و تیم همگرایی- تحت فشار و محاصره قرار گرفته است.
 اکنون به اغتشاشگران توصیه می کند که باید اختلافات سیاسی خود را کنار گذاشته علیه تهدید فزایندۀ طالبان مقابله مشترک شود! عطا نور وامرالله صالح سواریک کشتی اند. غنی بکس خود را برداشته می رود؛ شما چرا پل های عقبی و مردمی خود را شکستاندید؟
برخورد تیم ثبات و همگرایی با قضیه طالب وصلح، محتاطانه، تاکتیکی وفرصت طلبانه است. ثبات وهمگرایی پوره می داند که طالب، یک نیروی روبنده، افراطی، ابزارخارجی و نافی تمامی مظاهر مدنیت جدید است. امکان دارد تا زمان شروع نبرد های دو باره، انتخابات امریکا به نفع ترمپ بگذرد و آنگاه ترمپ اعلام بدارد که طالبان توافق نامه را نقض کرده و تهدید علیه مردم امریکا رفع نشده؛ پس ما آن جا می مانیم!