-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۱, یکشنبه

یک ناظر هندی نوشته است که امریکا هم درافغانستان کمال می کند. دو جناح، دو دولت خود خوانده را اعلام کرده اند. امریکا دولت سوم را اعلان کرد!